Χαίρα πυλ χαιραυλέ, χαίρε Τίμιε Σταυρέ!

 

Μετά από πενήντα χρόνια (2018), αντήχησε ξανά το << Χαίρα πυλ...>> σήμερα Μ.Πέμπτη σε κάθε σοκάκι της Γλώσσας.Τα  παιδιά κρατώντας ένα ξύλινο σταυρό με λουλούδια, γύρισαν ακούραστα όλο το χωριό και  μάζεψαν κόκκινα αυγά τα οποία  τα έδωσαν στην εκκλησία για να μοιραστούν από τον ιερέα μας το βράδυ της Ανάστασης. Η αναβίωση του εθίμου, ήταν μια ιδέα του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Γλώσσας, την οποία πραγματοποίησαν τα παιδιά του χωριού με μεγάλη χαρά!

 

 

 

<< Χαίρα Πυλ, χαιραυλέ Χαίρε Τίμιε Σταυρέ  

            και χαρά των Αποστόλων

     Ψάλω 'δω, ψάλω 'κει, χαμένοι εδώ, χαμένοι εκεί 

     Σήκω κυρά απ' το θρονί  να μας δώσεις το αβγό

    το αβγό το κόκκινο, γιατί έχουμε δάσκαλο κακό 

  και δασκάλισσα κακή που μας δέρνει, μας χτυπά 

  και στη φυλακή μας μπαιν'.

  Σίμι- Σίμι δάσκαλε, Σίμι πρωτοδάσκαλε

 ημείς  οι τρεις οι τέσσερις  κι άλλ' εικοσιτέσσερις

  την πόλη εγυρίσαμε τον Βασιλιά δεν βρήκαμε!

   Όξου ψίλοι, ποντικοί,να παν στα όρη, στα βουνά,

  να φάνει αχλαδοκότσανα να πέσνει να ψουφίσνει! >>