Όροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ» του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Γλώσσας-Σκοπέλου

1. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου σε συνεργασία με το Δήμο Σκοπέλου, την Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, διοργανώνει το έβδομο ( 8ο ) «Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» που θα διεξαχθεί στην Γλώσσα-Σκοπέλου στο γήπεδο των σχολείων στις 10 και 11 Ιουλίου 2020, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την διατήρηση, ανταλλαγή και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Χορευτικό Συγκρότημα παραδοσιακών χορών, συλλόγου ή φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, με ελάχιστο αριθμό χορευτών δώδεκα (12) ατόμων.
 
3. Ο Σύλλογος ή ο φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των όρων συμμετοχής και να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση του στο site του Συλλόγου pesglossa.gr
 
4. Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα εκατόν πενήντα ευρώ ( 150€ ) ανά άτομο και περιλαμβάνει:
 
1.Ακτοπλοικά εισιτήρια
2.Τρεις (3) διανυχτερεύσεις με πρωινό
3.Δυο δείπνα με παραδοσιακό γλέντι
4.Ορχήστα παραδοσιακής μουσικής
5. DVD με την παρουσία κάθε χορευτικού 
6.Δωρεά συμμετοχή δασκάλου ή συνοδού, αναλυτικά ως εξής:
 
* Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
 
Συμμετεχόντων με ημέρα άφιξης 9 Ιουλίου 2019 και αναχώρησης 12 Ιουλίου 2019.
 
α) Βόλος- Γλώσσα ή Σκόπελος με επιστροφή
 
β) Άγιος Κωνσταντίνος- Γλώσσα ή Σκόπελος με επιστροφή
 
γ) Μαντούδι – Γλώσσα με επιστροφή
 
δ) Θεσσαλονίκη-Σκόπελος με επιστροφή και επιβάρυνση 40,00€ ανά άτομο
 
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί μέσω μετακίνησης Λεωφορείο ή Ι.Χ. από την ομάδα συμμετοχής, η μετακίνηση θα γίνει με ευθύνη του Συλλόγου εντός του νησιού με επιβάρυνση 10,00€ ανά άτομο για όλες τις ημέρες.
 
* Διαμονή τρεις διανυχτερεύσεις
Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία με πρωινό. Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια (αναλόγως διαθεσιμότητας).
 
* Διαφορά για δίκλινα σε περίπτωση δήλωσης των συμμετεχόντων 6,00 ευρώ ανά άτομο την ημέρα.
 
* Διατροφή
 
Δύο (2) δείπνα (μπουφές) στο χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ με παραδοσιακό γλέντι.
 
5. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την 30η Απριλίου 2020.
 
* Τα χορευτικά συγκροτήματα που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 
* Οι συμμετέχοντες ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν σε Τραπεζικό λογαριασμό του Πολιτιστικού Συλλόγου:
 
* Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής την πρώτη (Α) δόση, ήτοι το 60% του συνολικού ποσού συμμετοχής, ώστε η συμμετοχή να θεωρείτε έγκυρη. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέχρι και 31η Μαΐου του 2020 πριν την διεξαγωγή του Φεστιβάλ, το ανωτέρω ποσό θα επιστραφεί με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το κατατεθέν ποσό δεν επιστρέφεται λόγω δέσμευσης των δωματίων και πληρωμή προκαταβολών για ανάγκες διεξαγωγής του φεστιβάλ.
 
* Η δεύτερη (Β) δόση, ήτοι το 40% της συμμετοχής θα κατατεθεί στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό δέκα πέντε (15) μέρες πριν τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ.
 
* Αν προκύψει λόγος ακύρωσης θα επιστραφεί το 20% της συμμετοχής των 150,00€ ,ήτοι 30,00€ ανά άτομο, εφόσον ενημερωθούμε 5 ημέρες πριν. Σε περίπτωση απρόβλεπτου σοβαρού γεγονότος το ποσό θα επιστραφεί ακόμη και αν το φεστιβάλ έχει αρχίσει.
 
* Σε περίπτωση μετακίνησης από Θεσσαλονίκη - Σκόπελο το ποσό των επί πλέον 40,00€ ευρώ ανά άτομο, από το κόστος συμμετοχής των 150,00€ ευρώ, θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου πριν την έκδοση των εισιτηρίων.
 
* Για τις μετακινήσεις σας θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο εντός του νησιού, η επιβάρυνση σας θα ανέλθει σε 10,00 ευρώ το άτομο το οποίο θα πληρωθεί επί τόπου.
 
* Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε ίδιον μεταφορικό μέσο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (λεωφορείο ή Ι.Χ.) θα καλυφθούν εξ ιδίων μετά από συνεννόηση με το Σύλλογο για την έκδοσή τους.
 
6. Το πρόγραμμα παράστασης του κάθε χορευτικού θα είναι διάρκειας δέκα πέντε λεπτών (15΄).
 
7. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνοδεύει την ομάδα κάθε χορευτικού κατά την άφιξή του στο χώρο διαμονή του, στο χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ την ημέρα της παρουσίασης του προγράμματός του, καθώς και στο λιμάνι Γλώσσας ή Σκοπέλου, την ημέρα της αναχώρησής του.
 
8. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών λόγω ανωτέρας βίας, με την υποχρέωση να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.
 
9. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.
 
10. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων Συμμετοχής.