Όροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ» του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Γλώσσας Σκοπέλου

1. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου σε συνεργασία με το Δήμο Σκοπέλου, την Δημοτική Κοινότητα Γλώσσας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, διοργανώνει το έκτο ( 6ο ) «Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» που θα διεξαχθεί στην Γλώσσα-Σκοπέλου στο γήπεδο των σχολείων στις 14 και 15 Ιουλίου 2018, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την διατήρηση, ανταλλαγή και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Χορευτικό Συγκρότημα παραδοσιακών χορών, συλλόγου ή φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, με ελάχιστο αριθμό χορευτών οκτώ (8) ατόμων.

3. Ο Σύλλογος ή ο φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των όρων συμμετοχής και να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση του (εδώ).

4. Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα εκατόν πενήντα ευρώ (150€) ανά άτομο και περιλαμβάνει:
• Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια:
Συμμετεχόντων και μέσου μετακίνησης (Λεωφορείο)
α) Βόλος- Γλώσσα ή Σκόπελος με επιστροφή
β) Άγιος Κωνσταντίνος- Γλώσσα ή Σκόπελος με επιστροφή
γ) Μαντούδι – Γλώσσα με επιστροφή
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί μέσω μετακίνησης από την ομάδα συμμετοχής, η μετακίνηση θα γίνει με ευθύνη του Συλλόγου εντός του νησιού.
• Διαμονή (3)τρείς διανυχτερεύσεις
Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια (αναλόγως διαθεσιμότητας).
• Διατροφή
Δύο (2) δείπνα (μπουφές) στο χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ.

5. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την 15η Απριλίου 2018.
• Τα χορευτικά συγκροτήματα που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά σε εύλογο χρονικό διάστημα.
• Οι συμμετέχοντες ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν σε Τραπεζικό λογαριασμό του Πολιτιστικού Συλλόγου:
• Την πρώτη (Α) δόση, ήτοι το 40% του συνολικού ποσού συμμετοχής, ώστε η συμμετοχή να θεωρείτε έγκυρη. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέχρι και ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του Φεστιβάλ, το ανωτέρω ποσό θα επιστραφεί με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το κατατεθέν ποσό δεν επιστρέφεται λόγω δέσμευσης των δωματίων.
• Η δεύτερη (Β) δόση, ήτοι το 60% της συμμετοχής θα κατατεθεί στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό δέκα πέντε (15) μέρες πριν τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ

6. Το πρόγραμμα παρουσίας του κάθε χορευτικού θα είναι διάρκειας είκοσι λεπτών (20΄).

7. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνοδεύει την ομάδα κάθε χορευτικού κατά την άφιξή του στο χώρο διαμονή του,στο χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ την ημέρα της παρουσίασης του προγράμματός του,καθώς και στο λιμάνι Γλώσσας ή Σκοπέλου,την ημέρα της αναχώρησής του.

8. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών λόγω ανωτέρας βίας,με την υποχρέωση να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

9. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλώσσας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

10. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο,συνεπάγεται την αποδοχή των όρων Συμμετοχής.

 

© 2018 pesglossa.gr. All Rights Reserved. Developed By tzotzosgr